IMG-LOGO
Home Blog Ước mơ bé
Cái Gon

Ước mơ bé

Ước mơ bé

Ước mơ bé

keyword: Ước mơ bé

Khi tôi làm nghề giáo Mong ước nhỏ trên đời Dạy lũ trẻ cách “bơi” Đắm mình trong kiến thức. Nhưng sự đời nghiệt ngã Tội cho má cho cha Lam lũ và nhọc nhằn Không đủ xu cho chúng. Thương thay đời nghiệt ngã Ước mơ dần rời xa Con chữ, tờ giấy trắng Như giấc mộng thoáng qua.